Herroepingingsrecht

Het kan zijn dat je onverhoopt een verkeerd product hebt besteld, het is toch niet wat je had verwacht, of je wilt het liever ruilen voor een ander product. Dat is natuurlijk geen probleem! Wettelijk gezien heb je altijd 14 dagen bedenktijd vanaf het moment dat je het product ontvangt, bij Pleasure Toys krijg je standaard altijd 30 dagen bedenktijd, binnen deze periode kan je zonder enige opgaaf van reden het product terugsturen mits deze in originele staat verkeerd.

Vanwege redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne kunnen wij niet alle producten terugnemen. Meer informatie kan je vinden op de Uitzonderingen pagina.

Bijlage - Model Herroepingsrecht

Het model herroepingsrecht kan hier gedownload worden of hieronder overgenomen worden.

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan:

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*,
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*,
de levering van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangt bij producten]*

- [Naam consument(en)]

- [Adres consument(en)]

- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Terug naar de vorige pagina

Herroeping