Privacy verklaring - Persoonsgegevens en gegevensverwerking

Bij het gebruiken van deze webwinkel verkrijgt PleasureToys.nl bepaalde gegevens van u. Dat kunnen onder andere persoonsgegevens zijn. PleasureToys.nl bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan PleasureToys.nl worden verstrekt om te verwerken. PleasureToys.nl gebruikt de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen.

Identiteitsgegevens

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • [Optioneel] Geboortedatum
 • [Optioneel] Geslacht

Betalingsgegevens

Bij registratie van betalingsgegevens noteert PleasureToys.nl enkel het totaalbedrag en uw betaalwijze (iDeal, Bancontact, PayPal of CreditCard). Uiteraard worden bankgegevens niet opgeslagen en is elke betaalmogelijkheid beveiligd. Verdere gegevens voor het uitvoeren van uw betaling worden geregistreerd door Mollie B.V. te Amsterdam. Mollie neemt de uitvoering voor betaling op hun rekening.

Wanneer u achteraf wilt betalen, worden uw gegevens getoetst en geregistreerd bij Billink B.V. te Rotterdam. Billink neemt de vorderingen voor achteraf betalen op rekening van PleasureToys.nl over. Billink besluit vervolgens op basis van deze informatie of u voor deze betaalwijze in aanmerking komt.

Verkeersgegevens

Bij verkeersgegevens kunt u denken aan het registreren van een IP-adres, het installeren van een cookie, het registreren van het klikgedrag en het analyseren van uw navigatie op deze website. Met de verkeersgegevens analyseert PleasureToys.nl het surfgedrag van de bezoekers. PleasureToys.nl bekijkt bijvoorbeeld hoe de navigatie wordt gebruikt, welke pagina's worden bezocht en welke artikelen worden besteld, zodat PleasureToys.nl hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van deze site kan verbeteren. De gegevens die PleasureToys.nl hierbij verzameld zijn anoniem en niet te herleiden naar individuele gebruikers.

Gegevensverwerking

PleasureToys.nl verwerkt uw gegevens ter uitvoering van een overeenkomst en op basis van wettelijke verplichtingen. Als u als klant gebruikmaakt van de dienstverlening van PleasureToys.nl worden uw persoonsgegevens verwerkt voor:

Identiteitsgegevens

 • Het verwerken van uw bestelling
 • Het bezorgen van uw bestelling
 • Het verkrijgen van ratings- en reviews

Betalingsgegevens

 • De betaling en verwerking van uw bestelling
 • De betaling van eventuele restituties

Verkeersgegevens

 • Verbeteren van de gebruikservaring op de website
 • Het functioneren van de website

Gegevensverstrekking

PleasureToys.nl zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. PleasureToys.nl deelt uw persoonsgegevens met derden alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, op grond van wettelijke verplichtingen of op grond van gerechtvaardigd belang. Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van PleasureToys.nl sluit PleasureToys.nl een verwerkersovereenkomst. Hierdoor zorgt PleasureToys.nl ervoor dat uw persoonsgegevens altijd op tenminste hetzelfde niveau worden beveiligd en dat de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd. PleasureToys.nl blijft desondanks volledig verantwoordelijk voor deze verwerkingen en zal dan ook alle redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, onbedoeld verlies of wijziging.

PleasureToys.nl kan uw gegevens ook delen met derden die zelf ook verwerkingsverantwoordelijke zijn. In die gevallen heeft PleasureToys.nl ook overeenkomsten afgesloten waarin een gedegen bescherming van uw persoonsgegevens wordt gegarandeerd. Een overzicht van verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers waarmee PleasureToys.nl gegevens deelt, kunt u hier vinden.

Bijzondere/Gevoelige persoonsgegevens

PleasureToys.nl is niet gericht op activiteiten waarvoor de verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens noodzakelijk is. PleasureToys.nl verzoekt u dan ook deze gegevens niet te verstrekken. Verder heeft PleasureToys.nl op geen enkele wijze de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. PleasureToys.nl kan echter helaas niet controleren of een bezoeker minderjarig is en daarom raadt PleasureToys.nl ouders of voogd aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen teneinde te voorkomen dat gegevens over minderjarigen door PleasureToys.nl worden verwerkt.

Beveiliging

PleasureToys.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. PleasureToys.nl heeft verschillende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw data te beschermen en te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Zo gebruiken we onder andere netwerksegmentatie, technieken als firewalls, anti-DDoS-systemen en bestandsintegriteitsmonitoring, sterke authenticatie van gebruikers, versleutelde overdracht van informatie, monitoring en alerting, en hanteren we industry best practises voor adequate versleuteling en systeemconfiguratie. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@pleasuretoys.nl.

Periode

PleasureToys.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of wanneer het strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. PleasureToys.nl hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende soorten van persoonsgegevens:

 • Gegevens van klanten, met daarin persoonsgegevens, worden bewaard zolang de klant bestellingen plaatst. Als de klant gedurende zeven jaar geen producten besteld, worden de gegevens verwijderd.
 • Gegevens van bezoekers die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief, geregistreerd hebben als klant of die het contactformulier hebben ingevuld, met daarin persoonsgegevens, worden maximaal zeven jaar bewaard.
 • Klantgegevens, met daarin persoonsgegevens, met betrekking tot facturen worden, conform wettelijke termijn volgens de Belastingdienst, zeven jaar bewaard.

Herkomst

De gegevens die PleasureToys.nl verwerkt worden uitsluitend verkregen van bezoekers en klanten, die door de bezoeker zelf worden verstrekt via het contactformulier, bij het plaatsen van een bestelling of indien en contact wordt opgenomen via een andere contactmethode. PleasureToys.nl verstrekt geen gegevens van bezoekers en klanten van derde partijen.

Cookies

De website van PleasureToys.nl maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Dit helpt PleasureToys.nl te analyseren hoe gebruikers de website gebruiken, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden opgeslagen op de server van PleasureToys.nl. De gegevens die PleasureToys.nl hierbij verzameld zijn anoniem en niet te herleiden naar individuele gebruikers. Meer informatie kan u vinden in het Cookie Beleid of via de site van Veilig Internetten.

Hyperlinks

Deze verklaring is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden (bijvoorbeeld een link naar de website van Billink). PleasureToys.nl kan niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw Persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, om er zeker van te zijn dat ze goed met uw gegevens omgaan.

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PleasureToys.nl. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij PleasureToys.nl een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens, die PleasureToys.nl heeft opgeslagen in een computerbestand, naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen dertig dagen op uw verzoek.

U heeft ook de mogelijkheid om uw accountgegevens die bij PleasureToys.nl bekend zijn te verwijderen. Dit kan u doen door in te loggen in uw account en naar uw accountinformatie te navigeren. Onderaan deze pagina vindt u de mogelijkheid om uw account en gerelateerde gegevens te verwijderen.

Klachten

Indien u van mening bent dat PleasureToys.nl uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft gebruikt of niet tevreden bent met de reactie van PleasureToys.nl op uw verzoek, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tot Slot

Mocht u na het lezen van deze privacy policy toch nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy dan kan u altijd contact opnemen via onze verschillende contactmogelijkheden of door te mailen naar privacy@pleasuretoys.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15-01-2021 00:00:00.

Terug naar de vorige pagina

Privacy Policy