Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.pleasuretoys.nl (hierna Pleasure Toys)) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van website

Pleasure Toys streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Pleasure Toys niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit vna de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Pleasure Toys aanvaardt geen aanspraakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Pleasure Toys en de gebruiker van de website ontstaan.

Intellectueel eigendom

Alle publicaties en uitingen van Pleasure Toys zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Pleasure Toys daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevaten naar websites van derden. Pleasure Toys heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Pleasure Toys aanvaardt dan ook geen aanspraakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Opmerkingen

Deze disclaimer kan zonder voorafgaande aankondiging te allen tijde bewerkt worden door Pleasure Toys. U wordt ten zeerste aangeraden om periodiek na te gaan of deze disclaimer gewijzigd is. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Terug naar de vorige pagina

Disclaimer