Derde partijen

Gegevensverstrekking

Pleasure Toys zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Pleasure Toys deelt uw persoonsgegevens met derden alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, op grond van wettelijke verplichtingen of op grond van gerechtvaardigd belang.

Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Pleasure Toys sluit Pleasure Toys een verwerkersovereenkomst. Hierdoor zorgt Pleasure Toys ervoor dat uw persoonsgegevens altijd op tenminste hetzelfde niveau worden beveiligd en dat de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd. Pleasure Toys blijft desondanks volledig verantwoordelijk voor deze verwerkingen en zal dan ook alle redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, onbedoeld verlies of wijziging.

Pleasure Toys kan uw gegevens ook delen met derden die zelf ook verwerkingsverantwoordelijke zijn. In die gevallen heeft Pleasure Toys ook overeenkomsten afgesloten waarin een gedegen bescherming van uw persoonsgegevens wordt gegarandeerd. Een overzicht van verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers waarmee Pleasure Toys gegevens deelt, kunt u hier vinden.

Terug naar de vorige pagina

Derde Partijen